Türkü Yurdu

Recep Hıfzı : Bin Üçyüz Otuzbir Tarih Türkü Sözleri - Türkü Notaları - Türkü Hikayeleri

Bin Üçyüz Otuzbir Tarih  Recep Hıfzı


Recep Hıfzı Tüm Türküleri
Kağızman Yöresinden Türküler

Bin Üçyüz Otuzbir Tarih  "Bin Üçyüz Otuzbir Tarih" Türkü Sözü

Bin üçyüz otuzbir tarih rivayet
Derdi halim eşidiben kanasın
Esir oldu nice karyeyi İslam
Derdin koyup bu firkate yanaşın

Aziz bayram günü etrafı aldı
Gafil iken bizi feryada saldı
Kaçan can kurtardı kalanlar kaldı
Gam geldi götürdü aşk aşinasın

Dediler devlettir kılar adalet
Cengi etmek için almadık alet
Terki vatan kılmak bir şekli galet
Uçmak olmaz gayri dala konasın

Cenge duramadık meydan dar idi
Kaçamadık yüce dağlar kar idi
Bu mukadder başımızda var idi
Arifler ağlasın yaşı kanasın

Kimiler ağlamış yarasın bağlar
Kimiler de ciğer paresin dağlar
Alem gam gün oldu çaresin ağlar
Arşa çıktı ahu zarı bu naşın

Bu cihetten zulüm oldu aşikar
Taladı malların götürdü şikar
Bizi dilhun eden zalim nabekar
Başlarına bu hal gelir sanasın

Yandı şad bülbüller çıktı günahlar
Kalmış har elinde nice gülhanlar
Hani vezir misli devletli hanlar
Küffara terketmiş köşkün binasın

Kimiler yas tutmuş karalar bağlar
Mazlumlar ahından açıldı dağlar
Yitirmiş birbirin meleşir ağlar
Analar evladın evlat anasın

Olmaz böyle zulüm bir padişahta
Can dayanmaz bu figanda bu ahta
Çok avcı ah çeker ağlar evgahta
Zalim terlan çöle salmış sonasın

Firak olduk ya da kaldı sıralar
Aç kaldı emzikli mahzun balalar
Bahar yazdır aynı bizim yaylalar
Eller bilmez oldu yurdun hanasın

Var mı kalem alıp bu derdi yazan
Çayırlar haraba tarlalar hozan
ötüşmez horozlar okunmaz ezan
Ta ezelden viran imiş sonasın

Mümine layik mi müşrikin desti
Gark oldu canlara kıldılar kasti
Nice nevcivanlar getirip astı
Kimiler hançere döğdü sinesin

Dediler bayramdır kılmaz savaşı
Zannetti mahbuplar giydi kumaşı
Aldı sürmelerin kanlı göz yaşı
Felek doldurmadı elde kınasın

Hep sabi sübyanın bağrı yarılmış
Ana diye düşmanına sarılmış
Can ve ciğer birbirinden ayrılmış
Arar da bulamaz bir nişanesin

Bu afetler bize ayan olmadı
Ekip biçtiğini yiyen olmadı
Kimiler mevt oldu yuyan olmadı
Tenhada terk etmiş dar-ı fenasın

Garip turna gibi olmuşam kelek
Şahbaz sahan vurdu üzüldü telek
Hıfzı der yetmez mi ey kanlı felek
Nice bin kez kara bağrım bölesin

Recep Hıfzı  Recep Hıfzı Diğer Türküleri

Recep Hıfzı  Kağızman Yöresi Diğer Türküler

Türkü sözleri sitemizde Recep Hıfzı Bin Üçyüz Otuzbir Tarih türkü mp3 ve ya Bin Üçyüz Otuzbir Tarih mp3 indirebileceğiniz Rapidshare ve torrent benzeri linkler yoktur. TürküYurdu sadece Recep Hıfzı türkü sözlerini, türkü notalarını ve hikayelerini içerir.