Türkü Yurdu

Kerkük Kızılay Kurumu : Yusuf Destanı Türkü Sözleri - Türkü Notaları - Türkü Hikayeleri

Yusuf Destanı  Kerkük Kızılay Kurumu


Kerkük Kızılay Kurumu Tüm Türküleri
Kerkük Yöresinden Türküler

Yusuf Destanı  "Yusuf Destanı" Türkü Sözü

Ağlar Yakub ağlar Yüsüfim diyer
Getti de gelmedi ağ ciger yanar
Ey cemaat size bir bahsedeyim
Yakubın ahvalın ben arzedeyim

Yakub bir şahıydı Kenan elinde
Allahın kelamı her dem dilinde
Medhi söylenürdi âlem dilinde
Getti de gelmedi ah yavrum diyer

Yakubın on iki oğlı varıydı
Birisi cümleden sevgüli idi
İsm-i mübareki Yüsüf güliydi
Ağlar Yakub ağlar Yüsüfim diyer

Allahın takdiri gör de neyledi
Şeytan-i melun de ağu eyledi
Kardaşlar da buna hesed eyledi
Ağlar Yakub ağlar Yüsüfim diyer

Yüsfi apardılar ölüm kastine
Saldılar kuyyıya kelle üstine
Yüsüfim yetişti Hakkın destine
Ağlar Yakub ağlar Yüsüfim diyer

Ben bir Yakubıydım kendi başında
Gündüz hıyalımda gece dişimde
İtirdim Yüsüfim on dört yaşında
Getti de gelmedi ah oğlım diyer

Ben bir Yakubıydım kendi halimde
Allahın kelamı her dem dilimde
İtirdim Yüsüfim Kenan elinde
Ağlar Yakub ağlar Yüsüfim diyer

Yakub ağlar diyer çöle varaydım
Kurtlardan kuşlardan haber soraydım
Yüsüfin cemalın bir de göreydim
Getti de gelmedi ağ ciger yanar

Yüsüfi kardaşlar kuyya attılar
Kurtlara kuşlara buhtan ettiler
Yüsüfin köynegin al kan ettiler
Ağlar Yakub ağlar Yüsüfim diyer

Hiç kardaş kardaşa böyle mi kıyar
Şeytanın sözüne böyle mi uyar
Yüsüfin köynegin al kana boyar
Getti de gelmedi ah oğlım diyer

Yüsüfi kardaşlar kuyyıya saldı
Anası yohıydı babası duydı
Ağlaya ağlaya gözlerden oldı
Ağlar Yakub ağlar Yüsüfim diyer

Yüsüfim hocaydı ohumaz oldı
O bülbül dilleri şakımaz oldı
Berk urub allında nur doğmaz oldı
Getti de gelmedi ah oğlım diyer

Çıkub Şamın yaylasını yaylasam
İnüb aşkın deryasını boylasam
Hep Areb elinden sual eylesem
Ağlar Yakub ağlar Yüsüfim diyer

Bir bezirgan altı aylığ yoldan
Yüsüfi çıharttı kırk arşun kuydan
Yüsüfi ettiler Mısırda sultan
Getti de gelmedi vah ciger yanar

Yüsüfin köynegi Mısırdan geldi
Babası yüzine gözine sürdi
Allahın emriyle gözler açıldı
Yakub Mevlasına çok hamdeyledi

Kerkük Kızılay Kurumu  Kerkük Kızılay Kurumu Diğer Türküleri

Kerkük Kızılay Kurumu  Kerkük Yöresi Diğer Türküler

Türkü sözleri sitemizde Kerkük Kızılay Kurumu Yusuf Destanı türkü mp3 ve ya Yusuf Destanı mp3 indirebileceğiniz Rapidshare ve torrent benzeri linkler yoktur. TürküYurdu sadece Kerkük Kızılay Kurumu türkü sözlerini, türkü notalarını ve hikayelerini içerir.