Türkü Yurdu

Aşık Mahcubi : Yetişti (Sed Hezaran) Türkü Sözleri - Türkü Notaları - Türkü Hikayeleri

Yetişti (Sed Hezaran)  Aşık Mahcubi


Aşık Mahcubi Tüm Türküleri
Artvin Yöresinden Türküler

Yetişti (Sed Hezaran)  "Yetişti (Sed Hezaran)" Türkü Sözü

Sed hezaran şükrü minnet hüdaya
Kereminden lütf ü ihsan yetişti
Taksim-i ezelde elest bezminde
Beli dedik bize iman yetişti

İman-ı devletle hoş oldu amin
Hem eshabi yemin muvahhid mümin
Yok iken bu eşya felekler zemin
Murad-ı ilahi ferman yetişti

Ferman kün emriyle yarattı gevher
Bir kez nazar kıldı su oldu her yer
Kemal sıfatından ecel ü ekber
Halketti bir bahr-i umman yetişti

Ol umman çalkandı küf oldu peyda
Bir duman halketti ol hudavende
Köpükten yerleri yarattı hüda
Ol dumanda seb asuman yetişti

Asuman üstünde şems ile kamer
Hangi şahte vardır böyle bir hüner
Mağripten maşrığa çekmiştir kemer
Bir bütün muallak bu an yetişti

Bu anda her anda şükretti dedem
Getirdi Azrail turab-ı Adem
Andan beri yerler ağlar dem be dem
Gözyaşıdır sular veran yetişti

Su çar anasırdan Adem yarattı
Havva'yı cisminden ana yar etti
İblis hasedinden iğva yarattı
Cennetten atıldı şeytan yetişti

Şeytan şerre sebep çıktı cihana
Taktir böyle imiş oldu bahane
Üç yüz yıl yalvardı gani süphana
Nihayet hitabı süphan yetişti

Süphanın affıyla oldu muteber
Geliptir neslinden nice peygamber
Kıssa dıraz olur yazsam serteser
Ol nebi-i ahir zaman yetişti

Ahir zaman peygamberin zuhuru
Anda karar kıldı nübüvvet nuru
Ref edip mahvetti ehl-i fücuru
Şeriat-ı garra Kuran yetişti

Kuran muciziyle cihan pak oldu
Nice hükümdarın bağrı çok oldu
Hamdolsun din İslam ferahnak oldu
Nam-ı Haydar Ali Aslan yetişti

Huda aslanıdır mübariz gezer
Şereflendi İslam diyar be diyar
Muhammet vefatı emri gerdigar
Biraz müddet ibn-i Mervan yetişti

Mervan oğlu Yezit canına lanet
Yetmiş yıl zulm ile kıldı hükümet
Çar yar ismin hutbelerde kıraat
Ettirmedi zalim düşman yetişti

Ol sahip kıranın hoştur haberi
Kudretten düzüldü anın teberi
Aldı Haçlılardan nice diyarı
Ol Abbas nesline devran yetişti

Devr etti bir zaman ol nesli Abbas
Müçtehit azaldı çoğaldı hannas
Az kaldı tarikten çıka cümle nas
İmam azam Hoca Numan yetişti

Numan İbni Sait mezhebe sahip
Fütühatta şöhret yap çoğaldı talip
Neşroldu her yerde din İslam galip
Çok cihangir nice sultan yetişti

Sultanlarda Abdülhamit şaz olsun
Devletler içinde serfinaz olsun
Dostları çok düşmanları az olsun
İlme rağip ol Gazihan yetişti

Ol Gazihan vardır çok ıslahatı
Sayesinde İslam buldu şöhreti
Mekke Medine'ye vapur hayratı
Bu şerefe ol Alişan yetişti

Lütfi yezdan ola ahirdir zaman
Hak cümleye versin kamil ül iman
Mahcubi dilinden düşünmez heman
Yarene yadigar destan yetişti

Aşık Mahcubi  Aşık Mahcubi Diğer Türküleri

Aşık Mahcubi  Artvin Yöresi Diğer Türküler

Türkü sözleri sitemizde Aşık Mahcubi Yetişti (Sed Hezaran) türkü mp3 ve ya Yetişti (Sed Hezaran) mp3 indirebileceğiniz Rapidshare ve torrent benzeri linkler yoktur. TürküYurdu sadece Aşık Mahcubi türkü sözlerini, türkü notalarını ve hikayelerini içerir.