Türkü Yurdu

Aşık Ruhsati : On Birinde Bir Güzele Türkü Sözleri - Türkü Notaları - Türkü Hikayeleri

On Birinde Bir Güzele  Aşık Ruhsati


Aşık Ruhsati Tüm Türküleri
Sivas Yöresinden Türküler

On Birinde Bir Güzele  "On Birinde Bir Güzele" Türkü Sözü

On birinde bir güzele hizmetim
Yeni açmış has bahçede gül giibi
On ikide henüz gelmiş baharı
Akar gider bozbulanık sel giibi

On üçünde ebru zülfü top durur
Aklı fikri temelinden kopturur
On dördünde yanağından öptürür
Dili şeker dudakları bal gibi

On beşinde çilesini doldurur
On altıda kendisini bildirir
On yedide maşukunu öldürür
Göz ucuyla bakar gider yel gibi

On sekizde gördüğünü şaşırmaz
On dokuzda döktüğünü devşirmez
Yigirmide aklın derer taşırmaz
Sahip olur her yanına mal gibi

Yirmi beşte döner yüceden gider
Otuzunda dört etrafın denkeder
Otuz beşte yavaş yavaş kan gider
Kırk yaşında geçmez olur pul gibi

Kırk beşinde kızıl düşer gülüne
Ellisinde yokuş gelir yoluna
Elli beşte bak dünyanın haline
Tozar gayrı sermayesiz kül gibi

Altmışında duvarlara yan gelir
Altmış beşte gözlerinden kan gelir
Yetmişinde umut etme can gelir
Tekne taşır teneşirde sal gibi

Yetmiş beşte söyler söyler usanmaz
Sekseninde her ne etse utanmaz
Seksen beşte yatar gayrı uyanmaz
Ne söylersen heber vermez lal gibi

Doksanında hazır eyle bezini
Doksan beşte kimse çekmez nazını
Yüz yaşında teslim eder sözünü
Ey Ruhsati felek yine dul gibi

Aşık Ruhsati  Aşık Ruhsati Diğer Türküleri

Aşık Ruhsati  Sivas Yöresi Diğer Türküler

Türkü sözleri sitemizde Aşık Ruhsati On Birinde Bir Güzele türkü mp3 ve ya On Birinde Bir Güzele mp3 indirebileceğiniz Rapidshare ve torrent benzeri linkler yoktur. TürküYurdu sadece Aşık Ruhsati türkü sözlerini, türkü notalarını ve hikayelerini içerir.