Türkü Yurdu

Hanaklı Mazlumi : Türkü Sözleri - Türkü Notaları - Türkü Hikayeleri

Ala Gözlüm Seni Görmeye Geldim  Sponsorlu Bağlantılar


Ala Gözlüm Seni Görmeye Geldim  Hanaklı Mazlumi Hayatı - Hanaklı Mazlumi Kimdir ?


Doğum Yeri: Ortahanak
Doğum Yılı: 1855

Asıl adı Ahmet, mahlası Mazlumi’dir. Mazlum, zulüm ve haksızlığa uğramış anlamına gelirse de Türkçe’de, sessiz, yumuşak, sakin gibi anlamı da vardır. Bu mahlası niçin, nasıl ve ne zaman aldığını bilmiyoruz.

Mazlumi, Ortahanak’ ta doğmuş ve orada ölmüştür. Babasına Kadir Ağa derlermiş. R.1322 (M.,1907) yılında 50 yaşında olduğu söylenmektedir. Buna göre onun H.1272 (M. 1855) tarihinde doğduğu tahmin edilmektedir. Ölüm tarihi de kesin olarak bilinmemekle birlikte 1922’de öldüğü yolunda haberler vardır. Böylece kaba bir hesapla onun, XIX. asrın ikinci yarısı ile XX. asrın ilk çeyreği arasında –67 yıl- yaşadığını söyleyebiliriz.

Mazlumi hakkında Hanak Kaymakamlığının 9 şubat 1999 tarihli faks notunda, "Hanaklı Mazlumi, ilçemizde doğup İnternetış ve yine burada vefat etmiş bir şairdir. Doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak tespit edilememiştir. Yapılan araştırmada hiç evlenmediği, bu yüzden de kendisinden geriye birinci derecede yakınının kalmadığı anlaşılmıştır. Amca oğullarından bazılarının çok önceleri İzmir’e ve bazılarının da İstanbul’a göç ettikleri öğrenilmiştir. Yine akrabalarından olup Ardahan’da yaşayan Necati Öztürk’ ün de şair hakkında kesin bilgilere sahip olmadığı anlaşılmıştır." Denilmektedir.

Bu bilgileri değerlendiren Prof. Dr. Kirzıoğlu, şairin hiç evlenmediği ve çoğunun da bulunmadığı yolundaki bilgilere kesinlikle katılmadığını ifade etmiştir. Kirzıoğlu bu konuda şunları söylemiştir;: 1936-37 yıllarında resmi görevli olarak bulunduğum Posof’ ta –ki Damal da o zamanlar Posof’a bağlı nahiye idi- bizzat Mazlumi’ yle görüşmüş olan şahsiyetlerle konuşmuştum ve onlardan şairin bir oğlunun bulunduğunu öğrenmiştim. Hatta bana, oğlunun babasının şiir defterinin sayfalarına tütün sararak içtiğini söylemişlerdi. Mazlumi Ortahanak’ ta ilk tahsilini yaptıktan sonra zamanın kültür merkezi olan Ahıska şehrine giderek orada medrese tahsili görmüş, sonra da Ortahanak’ ta imamlık ve hocalık yapmıştır.

Ahmet Mazlumi'nin hayat çizgisinin bütünüyle ortaya koyan bilgilerden mahrumuz. Memleketi Hanak, Osmanlı elinde iken dünyaya gelmiş, gençliğinde Rus esaret ve zulüm yıllarını İnternetış ve tekrar al bayrağa kavuşma günlerini görmüştür. Okumuş biri olarak da, içinden çıktığı halka önderlik etmiştir.

Mazlumi, Kırım’ da Gaspıralı İsmail Beyin çıkardığı Tercüman gazetesini okur, Osmanlı ülkesi ile dünyada olup biten olayları takip edermiş. Nitekim Türkiye’ nin Balkan faciasını da Tercüman’ dan takip etmiş, kendi esaretini unutarak Osmanlı ‘nın zevaline üzülmüş ve bu çöküşü destanlaştırmıştır.

O saz çalmaz, şiirlerini irticalen söylerdi. Ne yazık ki kendi eliyle yazdığı ve titizlikle muhafaza ettiği defteri ölümünden sonra korunmamış, zayi olmuştur.O, büyük bir vatanseverdir. bu özelliği, komşuları tarafından anlattığı gibi şiirlerinden de açıkça anlaşılmaktadır.

Mazlumi, devrinin ünlü aşıklarından Çıldırlı Şenlik, Narmanlı Sümmani ve Posoflu Zülali ile müşaade etmiş, karşılıklı deyişler söylemiştir. Onlar gibi saz çalıp aşıklık yapmadığından şiirleri de onlar kadar yayılmamıştır. Bununla beraber yakın çevresinde tanınmış, şiirler okur yazar ve ehl-i dil kişilerin defterlerine girmiştir.

Ala Gözlüm Seni Görmeye Geldim  Hanaklı Mazlumi Tüm Türküleri


Turkuyurdu.com türkü sözü sitesinde Hanaklı Mazlumi mp3 dosyaları veya Hanaklı Mazlumi türkü mp3 indirebileceğiniz Rapidshare ve benzeri linkler yoktur. Türkü Yurdu sadece Hanaklı Mazlumi türkü sözlerini ve notalarını içerir. Sitede bulunan Hanaklı Mazlumi türkü sözleri tamamen bilgi amaçlı sunulmuştur.