Türkü Yurdu

Kaşgarlı Mahmud : Bahar Konulu Koşuk Türkü Sözleri - Türkü Notaları - Türkü Hikayeleri

Bahar Konulu Koşuk  Kaşgarlı Mahmud


Bahar Konulu Koşuk türküsünün hikayesi için tıklayın...
Kaşgarlı Mahmud Tüm Türküleri
Türkistan Yöresinden Türküler

Bahar Konulu Koşuk  "Bahar Konulu Koşuk" Türkü Sözü

Kar buz kamug erüşti
Taglar suvı akıştı
Kökşin bulıt örüşti
Kayguk bolup egrişür

Keldi esin esneyü
Kadga tükel üzneyü
Kirdi budun kasnayu
Kara bulıt kükreşür

Ay kopup evlenüp
Ak bulut örlenüp
Bir bir üze öklünüp
Saçlıp suvı engreşür

Ördi bulıt ıngraşu
Akdı akın müngreşü
Kaldı budun tanglaşu
Kükrer takı mangraşur

Kalklar kamug kölerdi
Talar başı ilerdi
Ajun tını yılırdı
Tü tü çeçek çerkeşür

Kulan tükel komıttı
Arkar sukak yumıttı
Yaylag tapa emitti
Tizik turup segrişür

Alın tüpü yaşardı
Urut aşun yaşurdı
Kölning suvın küşerdi
Sıgır buka müngreşür

Keçngar teke seçildi
Saglık sürüg koşuldu
Sütler kamug yuşuldı
Oglak kuzı yamraşur

Yaşınatıp yaşnadı
Tuman turup tuşnadı
Adgır kısır kişnedi
Ögür alıp okraşur

Yılkı yazın atlanur
Otlap anın etlenür
Begler semüz etlenir
Sevnüp ögür ısrışur

Yagmur yagıp saçıldı
Türlüg çeçek açıldı
Yinçü kabı saçıldı
Çından yıpar yugruşur

Tegme çeçek öküldi
Bukuklanıp büküldi
Tügsin tügün tügüldi
Yargalı mat yörkeşür

Tümen çeçek tizildi
Bükünden ol yazıldı
Öküş yatup üzüldi
Yirde kopa adrışur

Kızıl sarıg arkaşıp
Yipkin yaşıl yüzkeşip
Birbir gerü yörkeşüp
Yalnguk anı tanglaşur

Kaşgarlı Mahmud  Kaşgarlı Mahmud Diğer Türküleri

Kaşgarlı Mahmud  Türkistan Yöresi Diğer Türküler

Türkü sözleri sitemizde Kaşgarlı Mahmud Bahar Konulu Koşuk türkü mp3 ve ya Bahar Konulu Koşuk mp3 indirebileceğiniz Rapidshare ve torrent benzeri linkler yoktur. TürküYurdu sadece Kaşgarlı Mahmud türkü sözlerini, türkü notalarını ve hikayelerini içerir.